Lagt opp til gårdsplass å planert utomhus Eidsvoll