Kjerneboring

Vi kan levere og utføre kjerneboring for geologiske undersøkelser grunnundersøkelser. Anvendes i forbindelse med forprosjektering av tunneler og lignende. Brukes også til å kartlegge mineralforekomster.